Belopp: Konvertera från: Konvertera till:

Baserad på den aktuella kontovalutakursen

1,00 USD = 0,82 EUR
 
1,00 USD = 0,82 EUR   1,00 EUR = 1,22 USD